Erityismatkaehdot

Kymen Charterline Oy:n lisä- ja erityismatkaehdot

Noudatamme valmismatkoillamme yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat saatavissa toimistostamme tai kotisivuiltamme. Tämän lisäksi valmismatkoillamme on voimassa Kymen Charterline Oy:n lisä- ja erityismatkaehdot.

HINNAN MUUTOKSET, HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT, TOIMISTOKULUT JA PERUUTUSEHDOT

Hinnat perustuvat 1.1.2017 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin, joiden mahdollisesti muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin matkojen hinnoissa. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista veloitettavat toimistokulut ovat 35,- / hlö. Matkustajalla on oikeus vaihtaa tilalleen toinen henkilö 15 arki vuorokautta ennen matkaa edellyttäen, että mahdollisen viisumin hankintaan tarvittavat asiapaperit ovat tällöin matkanjärjestäjän käytettävissä. Matkan hintaa ei palauteta, mikäli matka peruuntuu viranomaisten evätessä viisumin.

ALENNUKSET

Matkan tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Matkanjärjestäjä voi tehdä erilaisia hintatarjouksia, jotka ovat voimassa sen ajan, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske aikaisemmin tilattuja matkoja. Matkaa varattaessa tulee asiakkaan ilmoittaa mihin alennuksiin hän on oikeutettu ja tarvittaessa todistaa oikeutensa. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei huomioida. Kahta tai useampaa alennusta ei myönnetä samasta matkasta. Lisävuodealennus myönnetään vain alle 12-vuotiaille lapsille.

HENKILÖMÄÄRÄ

Mikäli matkalle ilmoittautuneita ei ole riittävästi, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka viimeistään seitsemän (7) vrk ennen lähtöä. Matkan toteutuminen tavallisesti edellyttää vähintään 25 täysin maksavaa matkustajaa. Jos samaan kohteeseen myydään useampaa kuin yhtä hotellia, on matkanjärjestäjällä osanottajien vähyyden vuoksi oikeus muuttaa hotellia ja majoittaa koko ryhmä yhteen hotelliin. Matkustajalle korvataan hotellien hinnanero tai jos siirtyminen tapahtuu hinnaltaan kalliimpaan hotelliin, peritään hinnanero lisämaksuna. Matkat voidaan toteuttaa myös pikkubussilla, reittibussilla tai junalla osanottajien vähyyden vuoksi, tällöin osanottajille ilmoitetaan matkustusmuodon muutoksesta vähintään 14 päivää ennen lähtöpäivää. Tällöin asiakkaille tarvittaessa hankitaan yksittäisviisumit.

HINTAAN SISÄLTYY

Matkan hintaan sisältyvät palvelut on mainittu matkaohjelmissa matkakohteittain erikseen.

HOTELLI

Kansainvälisten säännösten mukaisesti hotellihuoneen saa käyttöön klo 14:00 saapumispäivänä. Huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12:00, ellei kohteessa toisin ilmoiteta. Matkanjärjestäjällä on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa niitä kaikille matkustajille. Matkanjärjestäjällä on oikeus pakottavissa tapauksissa vaihtaa majoituspaikkakuntaa tai hotellia. Lisämaksullisten palveluiden, esim. yhden hengen huoneen tilaaminen, ei välttämättä takaa, että kyseinen palvelu voidaan aina järjestää. Pidätämme pakottavissa tapauksissa oikeuden vaihtaa hotellia tai yöpymispaikkakuntaa.

MATKUSTAJAN VASTUU

Matkustajan on ilmoitettava osoitteensa ja puhelinnumeronsa matkaa varatessaan. Mikäli ne ennen matkaa muuttuvat tai matkustaja tilapäisesti oleskelee ennen matkaa muualla, ovat uudet yhteystiedot ilmoitettava. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa, että tilausvahvistuksessa, laskussa tai lipuissa on juuri ne tiedot, joista myyjän kanssa on sovittu. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta, on velvollinen ilmoittamaan asiasta oppaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

PERUUTUSEHDOT

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:

  • Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut
  • Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta
  • Myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua peritään peruutuskuluina koko matkan hinta

Jos matkustaja ei ilmoita matkan peruuntumisesta lainkaan, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta peruutuskuluina.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu.

HOTELLIPAIKKOJEN PERUUTUKSET

Ennakkomaksu, vähintään 35,- / hlö tai 25 % kokonaishinnasta, on maksettava tilausta tehtäessä, ellei muuta ole sovittu. Peruutuskuluja veloitetaan hinnaston mukaan, mikäli hinnastossa tai matkaa varattaessa ei ole muuta ilmoitettu. Mikäli matkan peruuntumisesta ei ilmoiteta lainkaan tai matka keskeytyy, perii Kymen Charterline Oy kaikki kulut. Käyttämättömistä hotellivuorokausista ei suoriteta palautuksia tai hyvityksiä. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai, klo 09:00 – 16:00) toimiston aukioloaikana. Suosittelemme riittävän vakuutusturvan (matkavakuutuksen) ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisten matkalla sairastumisten varalta. Vakuutus on maksettava viimeistään 3 vrk:ta ennen matkaa.

REITTI

Kymen Charterline Oy pidättää oikeuden reittimuutoksiin. Ajoreitteihin saattaa tulla muutoksia, johtuen teiden kunnosta tai vastaavasta syystä.

ROKOTUKSET

Tarkasta rokotustarve omalta terveysasemaltasi tai lääkäriltä.

VENÄJÄN MATKAILU

Venäjän matkailussa muutokset ovat mahdollisia, kaikkia palveluita ei aina pystytä takaamaan. Hotellien hinnat eivät välttämättä vastaa hotellien tasoa. Ruokailujen taso ei välttämättä vastaa länsimaista tasoa. Hotelleissa on eritasoisia huoneita, kaikki matkan osallistujat eivät välttämättä saa samantasoista huonetta/vuodetta. Veden laatu vaihtelee hotelleittain, mutta vesijohtovettä ei voi juoda.

PASSI JA VIISUMI

Matkalle on otettava mukaan voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilötodistus. Venäjän matkoilla passi ja viisumi jätetään sisäänkirjoittautumisen yhteydessä säilytettäväksi hotellin vastaanottoon, josta ne noudetaan lähtöä edeltävänä päivänä. Tällöin on tarkistettava, että viisumissa on hotellin rekisteröintimerkintä.

VALUUTTA

Matkoillamme pääsääntöisesti järjestämme rahanvaihdon virallisissa valuutanvaihtopisteissä, joita on useimmissa hotelleissa, rahanvaihtotoimistoissa ja monien liikkeiden yhteydessä.

VIISUMI VENÄJÄ

Viisumin hankinnasta huolehtii matkanjärjestäjä. Viisumimaksu peritään matkustajalta. Matkatoimisto toimittaa matkustajan matka-asiakirjat konsulaattiin. Jos asiakkaan viisumipaperit häviävät konsulaatissa tai postissa, ei matkatoimistolla ole korvausvelvollisuutta asiakkaaseen nähden. Anotun viisumin hinta veloitetaan aina asiakkaan peruuttaessa matkansa.

Passin pitää olla voimassa 6 kuukautta viisumin / matkan päättymisen jälkeen. Papereiden tulee olla toimistossamme viimeistään 15 päivää ennen lähtöpäivää.

VAKUUTUS

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Venäjänmatkoille on pakollinen matkavakuutus. Kymen Charterline Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä, matkaohjelmissa yms. olevista painovirheistä. Kaikki hinnat, aikataulut ja retkiohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ajankohtaista